СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ДУГУЙЛАН, СЕКЦҮҮД

Хүүхдэдээ илүү ихийг суралцах боломжийг олго. Хүүхэд хөгжүүлэх дугуйлангууд таны хүүхдийн аливаад хандах хандлага, төлөвшилд нөлөөлнө.